Taxidermie.

Prepareren of opzetten van dode dieren

Preparateur vogels en zoogdieren. Van jongs af aan heeft het prepareren of opzetten van dieren mij gefascineerd. Met een gevonden wulp begon de eerste zoektocht naar een preparateur in Friesland en begon de verzameling. Later bracht ik mijn gevonden vogels bij een echte vakman. De postamenten ging ik aanpassen naar mijn smaak. De houding een enkele keer aanpassen. Snavels en poten kleuren. opgeknapt en gerestaureerd. Ik heb de vakopleiding gevolgd bij Bos en Fauna om zelf te leren vogels en kleine zoogdieren te villen en te prepareren. Een werk waar naast een opleiding door ervaren taxidermisten veel geduld en kennis van de natuur voor nodig is.

werk in uitvoering

Dood Dier laten prepareren of opzetten. Neem gerust contact op met mij door te bellen of het contactformulier te gebruiken en ik informeer u graag over alle mogelijkheden.

Zoogdieren prepareren. De huid met haren wordt voorzichtig losgevild, van vleesresten en vet ontdaan, gewassen en ontvet. Van kleine zoogdieren worden de botjes van de pootjes van vlees en pezen ontdaan. Het schedeltje wordt van buiten en van binnen schoongemaakt. Bij grotere zoogdieren wordt meestal alleen de huid gebruikt. Daarna worden de huid, en bij kleine zoogdieren ook de botjes en het schedeltje behandeld tegen vraat en geconserveerd met looistoffen. De maten van het overblijvende karkas worden genoteerd en dit wordt nagemaakt en gesneden uit PU-schuim, of door een PU vorm aan te passen of gewikkeld van houtwol met katoengaren. Poten van zoogdieren krijgen een ijzerdraad ter versteviging en voor montage op of aan het postament (stronk of tak of landschapje). Eenmaal in elkaar gezet wordt de huid gedroogd door te louteren met beukenzaagsel en verder te drogen en groomen met een föhn. Hierna wordt na enkele weken drogen het zoogdier afgewerkt door oogranden te airbrushen, speldengaatjes te stoppen enzovoorts.

Vogels prepareren. Net als bij zoogdieren wordt de huid en in dit geval met veren voorzichtig losgevild van het vlees. De huid met veren wordt schoongemaakt van vet en vleesresten en gewassen en ontvet. Daarna wordt de huid behandeld tegen vraat en geconserveerd met looistoffen. De maten van het overblijvende karkas worden genoteerd en dit wordt nagemaakt en gesneden uit PU-schuim, of gewikkeld van houtwol met katoengaren. Poten en vleugels krijgen een ijzedraad ter versteviging en voor montage op of aan het postament (stronk of tak of landschapje). Eenmaal in elkaar gezet worden de veren gedroogd met een föhn en na enkele weken drogen wordt de vogel afgewerkt door poten en snavel te airbrushen, speldengaatjes te stoppen enzovoorts.

Restauratie. Ook uw dode vogel of klein zoogdier is bij mij in goede handen. Net als uw oude preparaat om op te knappen. Stof en vuil worden verwijderd en zo nodig worden poten en snavel en kale huiddelen opnieuw op kleur gebracht. De prijs hangt af van de tijd die nodig is, maar bedraagt een fractie van een nieuw preparaat. Er mag geen vraat in het preparaat zitten.

Veren en haren die weg zijn zijn weg en komen niet weer terug. Een kaal plekje is geen probleem. Prijsindicatie, vanaf 50,- (1 uurtje werk is het minimum). Grotere preparaten afhankelijk van uw wensen tot de helft van de waarde van een nieuw preparaat.

Prijsindicaties nieuw werk in opdracht.

Vogels (in grootte vergelijkbaar met) :

Prijsindicatie exclusief BTW in euro’s

Mus, vink, koolmees, roodborst

165,-

Spreeuw, Merel, IJsvogel

175,-

Kauw, Gaai, Sperwer

195,-

Zwarte kraai, stormmeeuw, houtsnip

235,-

Zilvermeeuw, fazant

260,-

Havik, buizerd

300,-

Wilde eend

350,-

Reiger, aalscholver

365,-

Ganzen vanaf:

395,-

Ooievaar

450,-

Knobbelzwaan, pauw vanaf:

685,-

Kleine zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met) :

Prijsindicatie exclusief BTW in euro’s

Muis

110,-

Mol, woelrat

150,-

Eekhoorn, hermelijn, rat

195,-

Konijn, Egel

280,-

Marters, Muskusrat

310,-

Haas

375,-

Reekalf

385,-

Beverrat

495,-

Trofeekoppen, borst -kop preparaat

Vos, Das

375,-

Ree

395,-

Vaardigheden, wet en regelgeving. Villen, anatomie, gebruik van looistoffen, veilig werken en wet- en regelgeving. En kennis van de natuur en ecologie om heel natuurgetrouw te kunnen prepareren. Na meer dan 31 jaar werkervaring in het natuurbeheer en meer dan 40 jaar ervaring in de natuur als sportvisser, weidevogelbeschermer en natuurfotograaf kan ik een dier natuurgetrouw voor u opzetten. Gevoel voor compositie en kleurgebruik ontwikkeld door jarenlang leren kijken als natuurfotograaf komt bij het vervaardigen van postamenten mooi van pas. Om de vakkennis te vergroten en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vak ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs.

Informatie dood dier gevonden. Hoe te handelen als u een gevonden dood dier wilt laten prepareren? Niet elk dier is geschikt om te prepareren. Na de dood treedt bederf snel op. Daarom is het winterhalfjaar gunstiger als u een dier vindt dan het zomerhalfjaar. Kijkt u dagelijks in uw tuin dan is de vogel die tegen het raam gevlogen is meestal nog prima te prepareren. Net als verkeersslachtoffers op uw dagelijkse route die niet te veel beschadigd zijn.

Hygiëne. U kunt een dood dier het beste met handschoenen aan oppakken, of anders met een terug-gestroopte plastic zak of tas waar u de vogel of klein zoogdier in kunt vervoeren. Door te wrijven rond de ogen bij vogels en over de buik bij vogels en zoogdieren checkt u of het dier nog te prepareren is. Laten veren en haren hier los, dan is het dier niet meer te prepareren in de meeste gevallen. Ruikt u bovendien een rottingslucht, laat het dier dan liggen.

Afkoelen. Is het dier in prima staat en bovendien nog warm en slap, laat de zak dan open tot het dier is afgekoeld op een koele plaats. Daarna doet u het dier in een plastic zak en zorgt u dat er zoveel mogelijk lucht uit de zak wordt gedrukt voor u deze afsluit en invriest. En natuurlijk legt u het dier niet achter het raam of bij de verwarming in de auto. Hoe sneller het dier afkoelt en ingevroren wordt, hoe beter. Bloed en vuil kunt u met koud leidingwater al vast uitspoelen of van snavel en poten poetsen. Zeker bij kleine vogels kunt u pootjes en snavel daarna in vochtige watten of keukenpapier wikkelen om uitdroging tegen te gaan.

Vervoeren. En dan belt u om een afspraak te maken om het dier te brengen. U hoeft niet meer langs het politiebureau sinds 2017. Direct naar de preparateur nadat u heeft afgesproken. Ik moet wilde vogels dan binnen drie dagen melden bij RVO en van een merkteken voorzien. Nadat de vogel is geprepareerd krijgt deze een definitief merkteken en wordt afgemeld bij RVO. Tegen vergoeding van de vooraf overeengekomen prepareerkosten wordt dit inclusief het prepareren in uw opdracht en naar uw wensen voor u gedaan.

 

Zoogdieren. Kleine zoogdieren tot vos, trofeekoppen van haas, ree of vos mogen in veel gevallen vrij worden geprepareerd mits deze dieren op legale wijze zijn verkregen. U moet als opdrachtgever die legale herkomst aan kunnen tonen. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen, denk bijvoorbeeld aan wolf en otter. Dan gaat het niet lukken, tenzij u mij een ontheffing kunt tonen. Musea en dergelijke krijgen die wel, u als particulier hoogstwaarschijnlijk niet. Ik zet alleen dieren op die legaal te prepareren zijn en waarvan de legale herkomst aantoonbaar is. Zoals gehouden dieren met de juiste papieren en dieren bemachtigd tijdens de beheer en schadebestrijding door u als bonafide jager. Of eerlijk gevonden. 

Geen handel. U mag uw preparaat niet doorverkopen, handel in geprepareerde dieren is niet toegestaan.

Mogelijkheden. Informeer gerust naar alle verdere mogelijkheden. We bespreken uw wensen en leggen die vast, net als de overeengekomen prepareerkosten vergoeding wanneer u het dode dier komt brengen. Dit betreft vergoeding van de kosten van het prepareren inclusief kunstogen en materialen en plaatsing op een eenvoudig postament enz. Let op! Deze indicatie prijzen zijn exclusief BTW. Standaard wordt uw dier op een eenvoudig postament geplaatst, Bij vogels worden de poten en snavel met de airbrush gekleurd zodat ze lange tijd kleurecht blijven. Bij sommige soorten verdwijnt na de dood het kleurpigment heel snel, uiteindelijk verkleurt elk preparaat na enige tijd. Maar desgewenst kan ik uw postament geheel naar uw wensen maken. Een klein landschap, ecologisch correct bijvoorbeeld. Of liever strak en design, geen probleem. Geen Treblatem systeem in uw postament? Geen probleem.

Postamenten. Bij Treblatem is dit (eenvoudige) postament altijd te combineren met een apart aan te schaffen wand-adapter. Hierdoor kunt u het ook aan de wand hangen. En eenvoudig uw interieur aanpassen door af en toe te wisselen met een tweede preparaat.

Onderhoud. Bij onderhoud neemt u eenvoudig het werkstuk van de adapter wat afstoffen van beide een fluitje van een cent maakt. De adapter schuift u net zo makkelijk van de wand voor een afstofbeurtje. Dat afstoffen van het preparaat doet u het beste met een grote stevige vogelveer. Bijvoorbeeld van gans of zwaan. Ogen kunt u ndien nodig met een vochtig doekje, keukenpapier of nog beter een wattenstaafje afnemen. Gebruik alleen water voor bevochtigen. Acrylogen of de aangebrachte transparante vernis kunnen anders aangetast worden door reinigingsmiddelen.

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u mij het beste even bellen.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   

Sânhichte 22,
9263 RP Garyp
info@treblatem.nl
06-27232367

k.v.k.: 87207265
btw-id: NL004373528B48